VULBOND MBT-75GE/F100

VULBOND MBT-75GE/F100

俗称 M-75GE,中速主促进剂,高分散规格

更多
VULBOND AC-75GE/F150

VULBOND AC-75GE/F150

使用严格控制粒径的粉体发泡剂偶氮二甲酰胺所制成的发泡剂药胶

更多
VULBOND CBS-80GE/F120A

VULBOND CBS-80GE/F120A

俗称 CZ-80GE,加硫速度快且焦烧安全性好的主促进剂,适用于自动秤量

更多
VULBOND DPTT-70GE/F120A

VULBOND DPTT-70GE/F120A

俗称 TRA-70GE,超速促进剂或载硫剂,适用于自动秤量

更多
VULBOND CuDD-75GE/F150

VULBOND CuDD-75GE/F150

可作为丁基橡胶的快速硫化促进剂,通常与噻唑类和次磺酰胺类促进剂并用

更多
VULBOND DOTG-70GE/F120A

VULBOND DOTG-70GE/F120A

乙烯 - 丙烯酸酯橡胶专用促进剂,适用于自动秤量

更多